Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 78/2020Usnesení NS ze dne 10.11.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.78.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 66 INS XY

74 ICm XY

29 ICdo 78/2020-67

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce L. K., narozeného XY, bytem XY, proti žalovanému GESTORE v. o. s., se sídlem v Brně, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 28820959, jako insolvenčnímu správci dlužníka C., zastoupeného Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem, se sídlem v Brně, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 74 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka C., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 66 INS XY, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. února 2020, č. j. 74 ICm XY, 101 VSPH XY (KSPH 66 INS XY), takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalovaný podal proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu dovolání, které posléze, podáním doručeným Nejvyššímu soudu 26. října 2020, vzal v plném rozsahu zpět. Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v aktuálním znění (pro věc rozhodném).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 10. listopadu 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru