Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 78/2015Usnesení NS ze dne 11.09.2017

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.78.2015.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 40 INS XY INS XY

40 ICm XY

29 ICdo XY

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce JUDr. Pavla Čížkovského, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 18/780, PSČ 110 00, jako insolvenčního správce dlužníka P. Č., proti žalované E. Č., narozené XY, bytem v XY, PSČ XY, zastoupené JUDr. Josefem Weiglem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Nuselská 499/132, PSČ 140 00, o odpůrčí žalobě, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 40 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka P. Č., narozenéhoXY, bytem XY, PSČ XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS XY, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. června 2015, č. j. 40 ICm XY, 104 VSPH XY (KSPH 40 INS XY), ve znění usnesení téhož soudu ze dne 19. srpna 2015, č. j. 40 ICm XY, 104 VSPH XY (KSPH 40 INS XY), o opravě rozsudku Nejvyššího soudu, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2017, č. j. KSPH 40 INS XY, 40 ICm XY, 29 ICdo XY, se opravuje:

1/ v bodu III. výroku tak, že částka „4.114 Kč“ se nahrazuje částkou „14.114 Kč“;

2/ v posledním odstavci odůvodnění na str. 12 tak, že za slova „(dovolání ze dne 27. srpna 2015)“ se vkládají slova „a ze zaplaceného soudního poplatku z dovolání ve výši 10.000 Kč“;

3/ v prvním odstavci odůvodnění na str. 13 tak, že částka „4.114 Kč“ se nahrazuje částkou „14.114 Kč“.

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení rozsudku, jímž rozhodl o dovolání žalované, se Nejvyšší soud dopustil jiné zjevné nesprávnosti, když podle odůvodnění (str. 12 rozsudku, poslední odstavec) sice uzavřel, že „žalovaná byla v dovolacím řízení ve věci samé plně úspěšná, čímž jí vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů odvolacího řízení“, do výroku ani do odůvodnění rozhodnutí však v návaznosti na to nepromítl skutečnost, že žalovaná zaplatila na soudním poplatku z dovolání částku 10.000 Kč.

Předseda senátu Nejvyššího soudu proto v souladu s ustanovením § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, opravil tuto chybu v psaní způsobem uvedeným ve výroku.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2017

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru