Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 55/2019Usnesení NS ze dne 01.03.2021

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.ICDO.55.2019.3
Dotčené předpisy

§ 154 odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 89 INS XY

189 ICm XY

29 ICdo 55/2019-138

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce R. S., narozeného XY, bytem XY, proti žalovanému cityTECH s. r. o., se sídlem v Praze 4, Mikuláše z Husi 382/12, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 28988809, zastoupenému Mgr. Michalem Mrzenou, advokátem, se sídlem v Praze, Palackého 715/15, PSČ 110 00, o určení výše vykonatelné pohledávky pro dobu, po kterou trvalo insolvenční řízení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 189 ICm XY jako incidenční spor v insolvenční věci žalobce, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS XY, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. října 2018, č. j. 189 ICm XY, 103 VSPH XY (MSPH 89 INS XY), takto:

Zpětvzetí dovolání je neúčinné.

Odůvodnění:

1. Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu. Nejvyšší soud rozhodl o dovolání rozsudkem ze dne 26. ledna 2021, č. j. MSPH 89 INS XY, 189 ICm XY, 29 ICdo 55/2019-122, vyhlášeným v souladu s ustanovením § 243f odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v aktuálním znění, pro věc rozhodném (dále jen „o. s. ř.“), na elektronické úřední desce Nejvyššího soudu 5. února 2021, tak, že:

[1] Dovolání odmítl v rozsahu, v němž směřovalo proti druhému výroku rozsudku odvolacího soudu (první výrok).

[2] Zrušil rozsudek odvolacího soudu (v plném rozsahu) a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (druhý výrok).

2. Podáním datovaným 10. února 2021, doručeným soudu prvního stupně 11. února 2021 a dovolacímu soudu 18. února 2021, vzal žalovaný dovolání v plném rozsahu zpět.

3. Z ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. a z přiměřeného užití ustanovení § 154 odst. 1 o. s. ř. (§ 243b o. s. ř.) vyplývá, že dovolatel může vzít zpět dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu jen do doby, než dovolací soud rozhodne o dovolání (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2014, sp. zn. 29 Cdo 1839/2014, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

4. V posuzovaném případě vzal žalovaný své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zpět až v době, kdy o něm již bylo rozhodnuto. Protože za této situace takovýto procesní úkon nemůže mít účastníkem řízení sledovaný procesní následek, Nejvyšší soud rozhodl, že zpětvzetí dovolání je neúčinné.

5. O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když - jak je zřejmé z obsahu spisu - rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sb. rozh. obč.).

Poučení: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2021

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru