Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 41/2019Usnesení NS ze dne 12.09.2019

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.41.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 78 INS XY

178 ICm XY

29 ICdo 41/2019-215

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Myškovou v právní věci žalobce P. V., narozeného XY, se sídlem XY identifikační číslo osoby XY, proti žalovanému JUDr. Ing. Miroslavu Kořenářovi, se sídlem v Českých Budějovicích, Radniční 133/1, PSČ 370 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka AUTOSPACE s. r. o., zastoupenému Mgr. Martinem Kolaříkem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Radniční 133/1, PSČ 370 01, o určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 178 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka AUTOSPACE s. r. o., se sídlem v Praze 3, Prokopova 148/15, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 26116715, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 78 INS XY, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2018, č. j. 178 ICm XY, 103 VSPH XY (MSPH 78 INS XY), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalobce dovolání, které posléze, podáním datovaným 20. srpna 2019, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí (14. listopadu 2018) je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 9. 2019

JUDr. Helena Myšková

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru