Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 32/2018Usnesení NS ze dne 31.03.2020

HeslaZastavení řízení
Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.32.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 99 INS 2391/2015

199 ICm 3730/2015

29 ICdo 32/2018-382

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobce L88 Investments Prague 1 s. r. o., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 3333/159a, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 24 14 88 65, zastoupeného Mgr. Rostislavem Pekařem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 813/57, PSČ 110 00, proti žalovanému AS ZIZLAVSKY v. o. s., se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28 49 07 38, jako insolvenčního správce dlužníka HAGIBOR OFFICE BUILDING, a. s., zastoupenému JUDr. Adamem Rakovským, advokátem, se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00, o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 199 ICm 3730/2015, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka HAGIBOR OFFICE BUILDING, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1047/26, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27 17 88 97, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 2391/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. září 2017, č. j. 199 ICm 3730/2015, 102 VSPH 614/2016-255 (99 INS 2391/2015), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 21. září 2017, č. j. 199 ICm 3730/2015, 102 VSPH 614/2016-255 (99 INS 2391/2015), k odvolání žalovaného potvrdil rozsudek ze dne 17. května 2016, č. j. 199 ICm 3730/2015-145, kterým Městský soud v Praze vyloučil z majetkové podstaty dlužníka ve výroku specifikované nemovitosti.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které má za přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.), domáhaje se, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu změnil a žalobu zamítl, popřípadě, aby rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním datovaným 4. listopadu 2019, doručeným Nejvyššímu soudu dne 24. března 2020, vzal žalovaný své dovolání v celém rozsahu zpět; žalobce se zpětvzetím dovolání souhlasil (viz podání ze dne 4. listopadu 2019, doručené Nejvyššímu soudu dne 25. března 2020).

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru