Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 19/2017Usnesení NS ze dne 28.02.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.19.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPL 54 INS 18131/2014

155 ICm 3989/2016

29 ICdo 19/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně Mgr. E. M., proti žalované JUDr. Věře Sedloňové, se sídlem v Praze 3, Sudoměřská 46, PSČ 130 00, jako insolvenční správkyni dlužnice Mgr. E. M., zastoupené Mgr. Karlem Touschkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Staropramenná 722/26, PSČ 150 00, o zaplacení částky 14.526.804,54 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 155 ICm 3989/2016 (dříve pod sp. zn. 41 Cm 71/2015), jako incidenční spor v insolvenční věci žalobkyně vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 18131/2014, o „dovolání“ žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. července 2016, č. j. Ncp 390/2016-99, takto:

I. Řízení o „dovolání“ žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. července 2016, č. j. Ncp 390/2016-99, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů „dovolacího“ řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 21. července 2016, č. j. Ncp 390/2016-99, rozhodl Vrchní soud v Praze, že k projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 41 Cm 71/2015 jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy.

Proti tomuto usnesení („nadřízeného“ vrchního soudu) podala žalovaná „dovolání“, které posléze, podáním došlým Krajskému soudu v Plzni dne 20. ledna 2017, vzala zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu žalované řízení o „dovolání“ zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů „dovolacího“ řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první o. s. ř., když žalovaná z procesního hlediska zavinila, že „dovolací“ řízení bylo zastaveno, a žalobkyni podle obsahu spisu v „dovolacím“ řízení žádné náklady nevznikly.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru