Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 16/2013Usnesení NS ze dne 26.09.2013

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.ICDO.16.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPL 29 INS 23513/2011

129 ICm 1185/2012

29 ICdo 16/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce Insolvenční agentury, v. o. s., se sídlem v Karlových Varech, Západní 1448/16, PSČ 360 01, identifikační číslo osoby 29115540, jako insolvenčního správce dlužníka F. G., zastoupeného JUDr. Karlem Kolářem, advokátem, se sídlem v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 135/1, PSČ 293 01, proti žalovanému INFRACO s. r. o., se sídlem Cheb, Svobody 235/49, PSČ 350 02, identifikační číslo osoby 27962385, zastoupenému Mgr. Jitkou Lavičkovou, advokátkou, se sídlem v Chebu, Fialová 207/8, PSČ 350 02, o popření pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 129 ICm 1185/2012, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka F. G., vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 23513/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. března 2013, č. j. 129 ICm 1185/2012, 102 VSPH 320/2012-48 (KSPL 29 INS 23513/2011), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které posléze, podáním došlým Nejvyššímu soudu 25. září 2009, vzal v plném rozsahu zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.), ve spojení § 243f odst. 2 o. s. ř.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že u procesně úspěšného žalobce nebyly zjištěny prokazatelné náklady tohoto řízení (§ 243c odst. 3, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. září 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru