Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 132/2020Usnesení NS ze dne 24.02.2021

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Incidenční spory
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.ICDO.132.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 76 INS 5836/2012

176 ICm 1868/2014

29 ICdo 132/2020-254

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobce Aufzug s. r. o., se sídlem v Praze 5, Lumiérů 469/47, PSČ 152 00, identifikační číslo osoby 29 03 74 09, proti žalovanému AS ZIZLAVSKY v. o. s., se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28 49 07 38, jako insolvenčnímu správci dlužníka KRUH PRAHA a. s., zastoupenému JUDr. Miroslavem Sedláčkem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem v Praze, Španělská 770/2, PSČ 120 00, o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 176 ICm 1868/2014, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka KRUH PRAHA a. s., se sídlem v Praze 5, Křížová 646/41, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 49 68 95 92, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 5836/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. února 2020, č. j. 176 ICm 1868/2014, 103 VSPH 274/2019-235 (MSPH 76 INS 5836/2012), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 12. února 2020, č. j. 176 ICm 1868/2014, 103 VSPH 274/2019-235 (MSPH 76 INS 5836/2012), k odvolání žalobce změnil rozsudek ze dne 21. ledna 2019, č. j. 76 (správně „176“) ICm 1868/2014-203, kterým Městský soud v Praze (mimo jiné) zamítl žalobu o vyloučení ve výroku specifikovaných nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, tak, že se tyto nemovitosti vylučují z majetkové podstaty dlužníka.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které vzal zpět podáním ze dne 10. února 2021 (doručeným téhož dne Nejvyššímu soudu).

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil [§ 243c odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta poslední o. s. ř.).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 2. 2021

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru