Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 123/2020Usnesení NS ze dne 11.11.2020

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
Příslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.123.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 235a odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3256/20


přidejte vlastní popisek

Nc 269/2020

29 ICdo 123/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka R. B. TRANS, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 412/133, PSČ 142 00, identifikační číslo osoby 25799347, zastoupeného opatrovníkem P. K., advokátem, se sídlem v XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 25623/2014, o žalobě pro zmatečnost podané dlužníkem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. srpna 2020, č. j. Nc 269/2020-14, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. srpna 2020, č. j. 190 ICm 774/2018, 101 VSPH 364/2020-106 (MSPH 77 INS 25623/2014), potvrdil usnesení ze dne 21. dubna 2020, č. j. 190 ICm 774/2018-70, jímž Městský soud v Praze odmítl žalobu pro zmatečnost podanou dlužníkem proti „usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. října 2017 č. j. 103 VSPH 617 a/nebo 618/2017-47 177 ICm 2243 a/nebo 3096/2017 z 11. října 2017“.

[2] Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. srpna 2020, č. j. 190 ICm 774/2018, 101 VSPH 364/2020-106 (MSPH 77 INS 25623/2014), podal dlužník žalobu pro zmatečnost.

[3] Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 31. srpna 2020, č. j. Nc 269/2020-14, určil (jako „nadřízený“ soud ve smyslu § 104 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále též jen „o. s. ř.“), že k projednání a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. srpna 2020, č. j. 190 ICm 774/2018, 101 VSPH 364/2020-106 (MSPH 77 INS 25623/2014), jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy (výrok I.) a po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze (výrok II.).

[4] Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. srpna 2020, č. j. Nc 269/2020-14, podal dlužník elektronickým podáním došlým Městskému soudu v Praze dne 14. září 2020 žalobu pro zmatečnost.

[5] Jelikož občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost (kteréhokoli) soudu k projednání žaloby pro zmatečnost směřující proti usnesení, jímž byla věc postoupena k projednání a rozhodnutí věcně příslušnému soudu, a tento nedostatek (funkční příslušnosti) je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, který nelze zhojit, zastavil Nejvyšší soud řízení, které touto vadou trpí (§ 104 odst. 1 o. s. ř.). Srov. obdobně např. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2019, sp. zn. 29 Nd 409/2019.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 11. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru