Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 121/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaPoplatky soudní
Nepřípustnost dovolání
Osvobození od soudních poplatků
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.121.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSBR 38 INS XY

73 ICm XY

29 ICdo 121/2020-74

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41197518, proti žalovanému Indra-Šebesta v. o. s., se sídlem Brně, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26919877, jako insolvenčnímu správci dlužnice M. T., o určení pořadí pohledávky, vedené u Krajského soudu Brně pod sp. zn. 73 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice M. T., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS XY, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. května 2020, č. j. 73 ICm XY, 15 VSOL XY (KSBR 38 INS XY), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 24. března 2020, č. j. 73 ICm XY, Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) zastavil řízení o žalobě, jíž se žalobce domáhal určení pořadí své nevykonatelné pohledávky, pro nezaplacení soudního poplatku (bod I. výroku). Současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

[2] K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu, které mohlo být přípustné jen podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. jako nepřípustné.

[4] Učinil tak proto, že v řešení dovoláním otevřené otázky – zda jsou zdravotní pojišťovny v incidenčním sporu o uplatnění pohledávky ve věci pojistného na zdravotní pojištění osvobozeny od soudních poplatků podle § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – je napadené rozhodnutí v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.

[5] Rozhodovací praxi soudů při výkladu dovolatelem předestřené otázky Nejvyšší soud sjednotil tím, že ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 113/2018 uveřejnil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. února 2017, sen. zn. 104 VSPH XY (dále jen „R 113/2018“), podle něhož v incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky zdravotní pojišťovny vzniklé z titulu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění není zdravotní pojišťovna osvobozena od soudního poplatku. K závěrům vyplývajícím z R 113/2018 se následně Nejvyšší soud přihlásil v rozsudku ze dne 30. července 2020, sen. zn. 29 ICdo 123/2018.

[6] Na uvedených závěrech nemá Nejvyšší soud důvod cokoli měnit ani na základě argumentace obsažené v dovolání.

[7] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být podle § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. odůvodněn.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru