Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 121/2017Usnesení NS ze dne 16.08.2017

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.121.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSUL 46 INS XY

46 ICm XY

29 ICdo 121/2017-101

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce K. M., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Martinem Šípem, advokátem, se sídlem v Táboře, Tyršova 521, PSČ 390 02, proti žalovanému Sdružená konkurzní v. o. s., se sídlem v Ústí nad Labem - centru, Bělehradská 1191/9, PSČ 400 01, identifikační číslo osoby 25431463, jako insolvenčnímu správci dlužníka V. s. zastoupenému JUDr. Přemyslem Kamenářem, advokátem, se sídlem v Děčíně, Sládkova 449/22, PSČ 405 02, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 46 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka V. s., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 46 INS XY, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. března 2017, č. j. 46 ICm XY, 104 VSPH XY (KSUL 46 INS XY, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu dovolání, které posléze, podáním došlým soudu 2. srpna 2017, vzal v plném rozsahu zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů, když ve sporu o pravost přihlášené pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. srpna 2017

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru