Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 120/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.120.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 36 INS XY

71 ICm XY

29 ICdo 120/2020-468

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobce DEMISWOOD Investments Limited, se sídlem v Naousis 1, Karapatakis Building, 6018 Larnaka, Kyperská republika, registrační číslo HE 180482, zastoupeného Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti žalované JUDr. Lence Vidovičové, LL.M., se sídlem v Olomouci, Zámečnická 497/3a, PSČ 779 00, jako insolvenční správkyni dlužníka CON INVEST a. s., za účasti M – SHIFT s. r. o., se sídlem v Liberci, Švermova 128, PSČ 460 10, identifikační číslo osoby 08259674, zastoupeného Mgr. Patrikem Personou, advokátem, se sídlem v Uherském Brodě, Bedřicha Smetany 1916, PSČ 688 01, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, a za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze, se sídlem v Praze 1, Husova 11, PSČ 110 01, o vyloučení akcií z majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu Praze pod sp. zn. 71 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka CON INVEST a. s., se sídlem v Dobříši, Za Pivovarem 3, PSČ 263 01, identifikační číslo osoby 25061607, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 XY, o dovolání OOO ESTEJT SERVIS, se sídlem v Petrohradě, 195197, Mineralnaya 13, Ruská federace, registrační číslo 5077746958560, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. ledna 2020, č. j. 71 ICm XY, 101 VSPH XY (KSPH 36 INS XY), takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze odmítl odvolání společnosti OOO ESTEJT SERVIS (dále jen „společnost O“) proti usnesení ze dne 7. října 2019, č. j. 71 ICm XY, jímž Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů tlumočnice K. J.

[2] Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost O dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné.

[3] Podle § 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. není dovolání přípustné podle § 237 proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

[4] Právě o tento případ jde v posuzované věci, v níž je dovoláním napadeno usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání společnosti O; podle § 229 odst. 4 o. s. ř. totiž může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost též pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání.

[5] Vzhledem k objektivní nepřípustnosti dovolání nebylo nutné se zabývat nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř.).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru