Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 111/2020Usnesení NS ze dne 19.08.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.111.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSBR 40 INS XY

40 ICm XY

29 ICdo 111/2020-794

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce K. N., narozeného XY, bytem XY, proti žalovaným 1) JUDr. Milanu Nováčkovi, se sídlem v Třebíči, Karlovo náměstí 22/28, PSČ 674 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka L. K., a 2) L. K., narozenému XY, bytem XY, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka L. K., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS XY, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. září 2019, č. j. 40 ICm XY, 13 VSOL XY (KSBR 40 INS XY), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) usnesením ze dne 20. listopadu 2018, č. j. 40 ICm XY, zastavil řízení pro zpětvzetí žaloby (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení a o vrácení části zaplaceného soudního poplatku zpět žalobci (výroky II. a III.).

[2] Usnesením ze dne 26. září 2019, č. j. 40 ICm XY, 13 VSOL XY (KSBR 40 INS XY), Vrchní soud v Olomouci – odkazuje na ustanovení § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) – odmítl odvolání žalobce (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok). Odvolací soud uzavřel, že žalobce nebyl k podání odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o zastavení řízení subjektivně legitimován, neboť se práva odvolání vzdal podle ustanovení § 207 odst. 1 o. s. ř.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné.

[4] Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

[5] Podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4.

[6] Podle § 229 odst. 4 o. s. ř. žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost.

[7] Podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení.

[8] Z výše citovaných ustanovení se podává, že ve vztahu k prvnímu výroku napadeného rozhodnutí odvolacího soudu (o odmítnutí odvolání) je přípustnost dovolání vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř., ve vztahu k druhému výroku tohoto rozhodnutí (o nákladech odvolacího řízení) je pak dovolání nepřípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

[9] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

[10] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 8. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru