Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 11/2017Usnesení NS ze dne 29.03.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.11.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSCB 41 INS XY 42 ICm XY

29 ICdo 11/2017-50

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce SMART Benefit s. r. o., se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, Nová ulice, PSČ 779 00, identifikační číslo osoby 27 80 39 96, proti žalovaným 1/ JUDr. Josefu Šťastnému, se sídlem v Horažďovicích, Ševčíkova 38, PSČ 341 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka J. S., zastoupenému JUDr. Markem Šťastným, advokátem, se sídlem v Horažďovicích, Ševčíkova 38, PSČ 341 01, a 2/ J. S., narozenému XY, bytem XY, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 42 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka J. S., narozeného XY, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS XY, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. září 2016, č. j. 42 ICm XY, 104 VSPH XY (KSCB 41 INS XY), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal první žalovaný dovolání, které posléze, podáním ze dne 15. března 2017, vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 202 odst. 1 větu první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru