Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 11/2013Usnesení NS ze dne 27.06.2013

HeslaIncidenční spory
Insolvence
Zajištění závazku převodem práva
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.ICDO.11.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 553 obč. zák.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2889/13 ze dne 15.01.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Ludvík David


přidejte vlastní popisek

MSPH 88 INS 14230/2011

88 ICm 15/2012

29 ICdo 11/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce ŠkoFIN s. r. o., se sídlem v Praze 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 45805369, zastoupeného JUDr. Thu Nga Haškovcovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00, proti žalovaným 1/ Mgr. P. B., jako insolvenčnímu správci dlužníka ETN services, a. s. a 2/ ETN services, a. s., se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27593452, o určení pořadí pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 88 ICm 15/2012, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka ETN services, a. s., identifikační číslo osoby 27593452, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 14230/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. února 2013, č. j. 88 ICm 15/2012, 102 VSPH 258/2012-57 (MSPH 88 INS 14230/2011), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 23. července 2012, č. j. 88 ICm 15/2002-32, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) zastavil řízení proti druhému žalovanému (dlužníku ETN services, a. s. - dále jen „dlužník“) [bod I. výroku], určil, že pohledávka žalobce (ŠkoFIN s. r. o.) ve výši 292.247,- Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka, vedeného u insolvenčního soudu pod sp. zn. MSPH 88 INS 14230/2011, je pohledávkou zajištěnou převodem vlastnického práva k označenému motorovému vozidlu (bod II. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod III. výroku).

K odvolání prvního žalovaného proti bodu II. výroku Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek insolvenčního soudu v bodě II. výroku tak, že žalobu zamítl (první výrok) a rozhodl o nákladech řízení (druhý výrok).

Dovolání žalobce, jež může být přípustné jen podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř., když napadené rozhodnutí je v řešení otázek dovoláním předestřených (soustředěných k výkladu § 553 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) souladné se závěry obsaženými v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006, uveřejněném pod číslem 45/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 45/2009“) [rozhodnutí je - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže - dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu], z nichž rozhodovací praxe Nejvyššího soudu po přijetí R 45/2009 konstantně vychází. Srov. např. usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2012, sp. zn. 31 Cdo 1374/2010, uveřejněné pod číslem 108/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2012, sp. zn. 29 Cdo 2067/2012, obsahující výčet řady dalších rozhodnutí Nejvyššího soudu, jež přitakají R 45/2009 a odkaz na rozhodnutí Ústavního soudu tamtéž.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. června 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru