Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 107/2018Usnesení NS ze dne 25.05.2020

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.107.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 22 INS XY

46 ICm XY 29 ICdo 107/2018-78

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobkyně Mgr. Lenky Krčové, se sídlem ve Frýdku-Místku, Politických obětí 118, PSČ 738 01, jako insolvenční správkyně dlužnice M. K., zastoupené Mgr. Jakubem Krčem, advokátem, se sídlem ve Frýdku-Místku, Politických obětí 118, PSČ 738 01, proti žalovanému Perfect Money s. r. o., se sídlem v Praze 5 - Zbraslavi, Neumannova 1453/28, PSČ 156 00, identifikační číslo osoby 24774898, zastoupenému Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem, se sídlem v Brně, Mečířova 1243/3, PSČ 612 00, o určení pravosti vykonatelné pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 46 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice M. K., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS XY, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. dubna 2018, č. j. 46 ICm XY, 18 VSOL XY (KSOS 22 INS XY), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které posléze, podáním došlým Nejvyššímu soudu 20. května 2020, vzala v plném rozsahu zpět.

[2] Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), v aktuálním znění (pro věc rozhodném).

[3] Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že dovolatelce, která z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, právo na jejich náhradu nevzniklo (§ 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.) a žalovaný právo na náhradu těchto nákladů nemá vzhledem k ustanovení § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. května 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru