Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 105/2020Usnesení NS ze dne 27.08.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.105.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPL 56 INS XY

156 ICm XY

29 ICdo 105/2020-184

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce V. B., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného obecnou zmocněnkyní Miloslavou Mojžíšovou, narozenou 19. února 1961, bytem v Nejdku, Lipová 1194/36, PSČ 362 22, proti žalovanému J. H., narozenému XY, bytem XY, o popření pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 156 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci žalobce, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS XY, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. ledna 2020, č. j. 156 ICm XY, 101 VSPH XY (KSPL 56 INS XY), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“) rozsudkem ze dne 4. září 2019, č. j. 156 ICm XY, zamítl žalobu, jíž se žalobce (dlužník V. B.) domáhal vůči žalovanému (J. H.) určení, že žalovaný nemá za žalobcem (ve výroku specifikované) vykonatelné pohledávky (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod II. výroku).

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek insolvenčního soudu (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce prostřednictvím své obecné zmocněnkyně (M. M.) dovoláním (č. l. 148).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ho prostřednictvím jeho obecné zmocněnkyně usnesením ze dne 16. dubna 2020, č. j. 156 ICm XY, doručeným dne 23. dubna 2020 (srov. doručenku u č. l. 153), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení do 14 dnů od doručení usnesení odstranil.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel ve lhůtě určené ve výzvě ani později (přes poučení o následcích nečinnosti) neodstranil. Nejvyšší soud proto – s ohledem na skutečnost, že insolvenční soud nepostupoval dle § 241b odst. 3 věty třetí o. s. ř. – podle § 243c odst. 3 věty třetí, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 8. 2020

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru