Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 10/2020Usnesení NS ze dne 27.02.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.10.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSCB 41 INS 18021/2016

43 ICm 5006/2017

29 ICdo 10/2020-143

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce LG Centrum, spol. s. r. o., se sídlem v Praze 4, Bělehradská 191/3, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 256 74 625, zastoupeného JUDr. Ondřejem Vodákem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Washingtonova 1567/25, PSČ 110 00, proti žalované JUDr. Daniele Urbanové, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 988/31, PSČ 110 00, jako insolvenční správkyni dlužníka ELEKTRA PV, s. r. o., zastoupené Mgr. Ondřejem Platilem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, o vyloučení movitých věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 43 ICm 5006/2017 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka ELEKTRA PV, s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Vrbenská 197/23, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 482 02 550, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 18021/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. září 2019, č. j. 43 ICm 5006/2017, 102 VSPH 85/2019-128 (KSCB 41 INS 18021/2016), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalobce dovolání, které posléze, podáním datovaným dne 6. února 2020, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí (3. září 2019) je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2020

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru