Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 89/2020Usnesení NS ze dne 28.01.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.89.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 89/2020-148

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce J. Z., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Bébrem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00, proti žalovanému Z. Z., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Jiřím Hroňkem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, o zaplacení částky 231.850 Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13 Cm 122/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. října 2013, č. j. 9 Cmo 290/2013-79, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 17. prosince 2019 vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., části první, článku II zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru