Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 723/2016Usnesení NS ze dne 31.05.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.723.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 723/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně R. K., zastoupené JUDr. Václavem Stříbným, advokátem, se sídlem v Opavě, Ostrožná 233/40, PSČ 746 01, proti žalovanému JUDr. Josefu Cupkovi, advokátu, se sídlem v Praze 2 - Novém Městě, Trojanova 342/18, PSČ 120 00, jako správci konkursní podstaty úpadce BREDA HOLDING a. s., identifikační číslo osoby 25139649, zastoupenému Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, o vyloučení nemovitosti ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 4 Cm 80/2007 a 34 Cm 16/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. října 2015, č. j. 9 Cmo 11/2014-633, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které posléze, podáním došlým Nejvyššímu soudu 29. května 2017, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007 (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolací řízení bylo zastaveno a u žalobkyně nebyly zjištěny žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2017

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru