Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 695/2020Usnesení NS ze dne 11.09.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.695.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 695/2020-198

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce Bazcom, a. s., se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27397050, zastoupeného JUDr. Janem Nekolou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, proti žalovanému D. B., narozenému XY, bytem XY, o zaplacení částky 3.000.000 Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 5 Cm 101/2017, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. září 2019, č. j. 7 Cmo 123/2019-157, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které posléze, podáním ze dne 4. září 2020, vzal v plném rozsahu zpět.

[2] Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

[3] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 9. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru