Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 673/2020Usnesení NS ze dne 30.07.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.673.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1,2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 673/2020-164

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45 31 70 54, proti žalovaným 1) J. J., narozenému XY, bytem XY, a 2) D. B., narozené XY, bytem XY, oběma zastoupeným JUDr. Vítem Rybářem, advokátem, se sídlem v Ostravě, 28. října 1610/95, PSČ 702 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 3 Cm 254/2015, o dovolání žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. září 2019, č. j. 4 Cmo 158/2016-110, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 300,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě směnečným platebním rozkazem ze dne 30. září 2015, č. j. 3 Cm 254/2015-12, ve znění usnesení ze dne 23. listopadu 2016, č. j. 3 Cm 254/2015-60, uložil žalovaným [1) J. J. a 2) D. B.], aby společně a nerozdílně zaplatili žalobkyni (Komerční bance, a. s.) částku 516.384,58 Kč s 6% úrokem od 5. listopadu 2014 do zaplacení, směnečnou odměnu 1.721,28 Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 25.906,- Kč.

Rozsudkem ze dne 17. března 2016, č. j. 3 Cm 254/2015-36, ve znění usnesení ze dne 23. listopadu 2016, č. j. 3 Cm 254/2015-60, Krajský soud v Ostravě k námitkám žalovaných ponechal směnečný platební rozkaz v platnosti (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení mezi účastníky (výrok II.)

Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalovaných rozsudkem ze dne 4. května 2017, č. j. 4 Cmo 158/2016-66, rozsudek soudu prvního stupně změnil a směnečný platební rozkaz zrušil (první výrok); dále rozhodl o povinnosti žalobkyně zaplatit žalovaným náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (druhý a třetí výrok).

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 25. června 2019, č. j. 29 Cdo 5235/2017-95, rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. května 2017 zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení. Přitom formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož právní úprava obsažená v ustanovení § 356 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), jež vylučuje z účinků schváleného reorganizačního plánu dlužníka práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka, se vztahuje i na směnečné rukojmí, kteří podepsali směnku zajišťující splnění pohledávky jinak dotčené reorganizačním plánem

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 19. září 2019, č. j. 4 Cmo 158/2016-110, jsa vázán právním názorem Nejvyššího soudu, rozsudek soudu prvního stupně ze dne 17. března 2016 potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání žalovaných proti rozsudku odvolacího soudu, které mohlo být přípustné jen podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že právní posouzení věci, na němž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá a které bylo dovoláním zpochybněno, je v souladu se závěry formulovanými Nejvyšším soudem v rozsudcích ze dne 21. prosince 2017, sp. zn. 29 Cdo 4410/2015 a sp. zn. 29 Cdo 5235/2017; na těchto závěrech nemá Nejvyšší soud důvod cokoli měnit ani na základě argumentace obsažené v dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaných Nejvyšší soud odmítl a žalobkyni vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Ty v dané věci sestávají z paušální náhrady ve výši 300,- Kč (§ 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu), za vyjádření k dovolání (ze dne 20. května 2020).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 30. 7. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru