Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 614/2013Usnesení NS ze dne 25.06.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.614.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 614/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška v právní věci navrhovatelky RTA JIŽNÍ ČECHY, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Nuselská 499/132, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 46683321, zastoupené JUDr. Pavlem Dejlem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, za účasti 1/ Ing. J. S., zastoupeného Mgr. Ludmilou Kutějovou, advokátkou, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 49/5, PSČ 186 00, a 2/ Ing. M. S., zastoupené JUDr. Boženou Kristiánovou, advokátkou, se sídlem v Třebíči, L. Pokorného 37, PSČ 674 01, o určení práva, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1261/2005, o dovolání Ing. M. S. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. září 2012, č. j. 14 Cmo 34/2011-600, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala Ing. M. S. dovolání, které posléze, podáním ze dne 18. června 2013, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 občanského soudního řádu.

Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2012), se podává z části první, čl. II., bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2013

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru