Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 601/2013Usnesení NS ze dne 28.03.2013

HeslaDovolání
Ustanovení zástupce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.601.2013.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 236 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 601/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně CASPER Consumer Finance a. s., se sídlem v Praze 5, Šafránkova 1, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 25 10 37 68, proti žalovaným 1) AUTO M PLUS, s. r. o., se sídlem v Liberci 6, Vratislavická 1012, PSČ 460 06, identifikační číslo osoby 25 02 12 65 a 2) T. Ch., o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. 54 Cm 220/2010, o dovolání první žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. září 2012, č. j. 5 Cmo 402/2012-136, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením – odkazuje na ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) – zamítl žádost první žalované o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení odvolacího soudu první žalovaná brojila podáním ze dne

4. listopadu 2012 (zevně označeným jako „odvolání“), jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním a požadovala, aby Nejvyšší soud napadené usnesení „změnil“ tak, že žádosti dovolatelky o ustanovení zástupce z řad advokátů vyhoví.

Dovolání první žalované Nejvyšší soud jako nepřípustné podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Učinil tak proto, že dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud v průběhu odvolacího řízení zamítl žádost účastníka o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o. s. ř.), není objektivně přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu upravujících přípustnost dovolání (srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., části první, článku II. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2013

Mgr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru