Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 5000/2016Usnesení NS ze dne 31.01.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.5000.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 5000/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45317054, zastoupené JUDr. Luďkem Chvostou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 854/14, PSČ 110 00, proti žalované GEOSAN STAVEBNÍ a. s., se sídlem v Praze 7, U Průhonu 1516/32, PSČ 170 00, identifikační číslo osoby 25671464, zastoupené Mgr. Danielem Thelenem, advokátem, se sídlem v Praze 7, U Průhonu 1516/32, PSČ 170 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 Cm 181/2015, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. července 2016, č. j. 2 Cmo 226/2015-73, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 11. ledna 2017 vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru