Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 4662/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017Objektivní nepřípustnost dovolání (opožděnost dovolání)

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.4662.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 4662/2017-73

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobce P. M., zastoupeného JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem, se sídlem v České Lípě, Sokolská 270/8, PSČ 470 01, proti žalovanému Jednotě, spotřebnímu družstvu, se sídlem v Teplicích, Zemská 818, PSČ 415 01, identifikační číslo osoby 00032107, o určení výstavce směnky vlastní, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 9 C 26/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. dubna 2017, č. j. 14 Co 160/2017-53, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným usnesením k odvolání žalobce potvrdil usnesení ze dne 28. února 2017, č. j. 9 C 26/2016-45, kterým Okresní soud v Teplicích odmítl jako opožděné dovolání žalobce podané proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. září 2016, č. j. 14 Co 659/2016-33.

Proti usnesení odvolacího soudu ze dne 28. dubna 2017 podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Učinil tak proto, že dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně odmítl dovolání pro opožděnost, není objektivně přípustné [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř., ve spojení s ustanovením § 229 odst. 4 o. s. ř.].

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru