Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 4211/2018Usnesení NS ze dne 31.03.2020

HeslaZastavení exekuce
Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.4211.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 4211/2018-88

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v právní věci oprávněného Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27646751, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti povinnému E. K., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Vladimírem Pospíšilem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Mezibranská 577/19, PSČ 110 00, o návrhu povinného na zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3, pod sp. zn. 35 EXE 156/2016, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. září 2018, č. j. 39 Co 185/2018-65, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání povinného potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 26. března 2018, č. j. 35 EXE 156/2016-17, kterým byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dne 17. října 2018 dovolání, které posléze, podáním ze dne 2. března 2020, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první, článek II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů].

O vrácení soudního poplatku (jeho části) za dovolání rozhodne soud prvního stupně, na jehož účet byl poplatek ve výši 4 000 Kč složen a zúčtován (č. l. 77), podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru