Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 4124/2009Usnesení NS ze dne 24.11.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.4124.2009.1

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 4124/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatele M. D., zastoupeného JUDr. R. M., advokátem, za účasti společnosti N. – N. L., spol. s r.o., o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Cm 202/2007, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. května 2009, č. j. 8 Cmo 259/2008-69, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci potvrdil k odvolání navrhovatele usnesení ze dne 21. března 2008, č. j. 24 Cm 202/2007-44, jímž Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti N. – N. L., spol. s r.o. (dále jen „společnost“) konané dne 1. srpna 2007, jímž byl navrhovatel odvolán z funkce jednatele společnosti.

Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání.

Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 27329, dovolací soud zjistil, že společnost byla ke dni 23. října 2009 vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce poté, co byl konkurs na majetek společnosti zrušen po splnění rozvrhového usnesení.

Z ustanovení § 107 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) vyplývá, že ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).

Protože společnost výmazem z obchodního rejstříku ztratila způsobilost mít práva a povinnosti (§ 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) a rovněž způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), a není zde právního nástupce, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 107 odst. 5 o. s. ř. zastavil.

O nákladech řízení nebylo rozhodnuto, protože po zániku společnosti zde není subjekt, jemuž (případně v jehož prospěch) by bylo možné náhradu nákladů řízení uložit.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2009

doc.JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru