Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3909/2013Usnesení NS ze dne 28.11.2013

HeslaKonkurs
Přípustnost dovolání
Správce konkursní podstaty
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3909.2013.1
Dotčené předpisy

§ 8 odst. 5 ZKV ve znění do 31.12.2007

§ 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2007


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3909/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce M. D., vedené u Krajského soud v Ústí nad Labem pod sp. zn. K 71/95, o zproštění výkonu funkce správce konkursní podstaty o dovolání Ing. Ondřeje Komedy, správce konkursní podstaty úpadce M. D., zastoupeného Mgr. Michalem Vaňhou, advokátem, se sídlem v Praze 2 -Vinohradech, Polská 1716/54, PSČ 120 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. května 2013, č. j. 2 Ko 37/2012-3712, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 25. července 2012, č. j. K 71/95-3639, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále též jen „konkursní soud“) zamítl návrh přijatý schůzí věřitelů, aby správce konkursní podstaty úpadce Ing. Ondřej Komeda (dále jen „O. K.“) byl zproštěn výkonu funkce.

K odvolání úpadce a 5 konkursních věřitelů Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9. května 2013, č. j. 2 Ko 37/2012-3712, změnil usnesení konkursního soudu, tak, že se O. K. zprošťuje výkonu funkce správce konkursní podstaty úpadce ke dni ustavení nového správce konkursní podstaty.

Dovolání O. K. proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007 (dále též jen „o. s. ř.“), jelikož objektivně není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Nejde o usnesení, jímž by odvolací soud potvrzoval usnesení soudu prvního stupně „ve věci samé“ (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2003, pod číslem 155).

Okolnost, že odvolací soud poskytl účastníkům v napadeném usnesení nesprávné poučení o tom, že dovolání (při splnění dalších podmínek) přípustné být může, možnost podat dovolání tam, kde to zákon nepřipouští, nezakládá (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07 uveřejněný pod číslem 210/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 3409/2008, uveřejněné pod číslem 16/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. listopadu 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru