Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3888/2013Usnesení NS ze dne 25.11.2013

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3888.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3888/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce Živnostenské družstevní záložny, se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, Šafaříkova 1105, PSČ 544 01, identifikační číslo osoby 25067141, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 39 K 12/2000, o zrušení konkursu pro nedostatek majetku, o dovolání konkursního věřitele F. H., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. května 2013, č. j. 1 Ko 28/2013-3604, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. března 2011, č. j. 39 K 12/2000-2541, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „konkursní soud“) zrušil konkurs na majetek úpadce pro nedostatek majetku (bod I. výroku) a uložil správkyni konkursní podstaty, aby mu do 30 dnů od právní moci usnesení písemně oznámila, zda uzavřela účetní knihy a sestavila účetní závěrku úpadce (bod II. výroku).

Proti usnesení konkursního soudu podali odvolání konkursní věřitelé Ing. J. M. (dále jen „J. M.“), F. H. (dále jen „F. H.“) [jeho odvolání je na č. l. 2629 a 3002], F. D. (dále jen „F. D.“), M. B. (dále jen „M. B.“) a I. D. (dále jen „I. D.“). Vrchní soud v Praze pak v záhlaví označeným usnesením odmítl odvolání F. D., M. B. a I. D. (první výrok) a na základě odvolání J. M. a F. H. potvrdil usnesení konkursního soudu (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal F. H. dovolání (č. l. 3611).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007 - dále jen „o. s. ř.“), konkursní soud vyzval dovolatele usnesením ze dne 12. srpna 2013, č. j. 39 K 12/2000-3615 (doručeným 30. srpna 2013; srov. doručenku u č. l. 3615), aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. listopadu 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru