Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3864/2019Usnesení NS ze dne 14.07.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.3864.2019.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3864/2019-199

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně CAPITAL - STAR s. r. o., se sídlem v Praze 4, Rozkošská 568, PSČ 149 00, identifikační číslo osoby 28 91 69 21, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem, se sídlem v Praze 6, U Stanice 11/4, PSČ 162 00, proti žalovaným 1) M. J., narozené XY, bytem XY, a 2) R. J., narozenému XY, bytem XY, oběma zastoupeným JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem, se sídlem v Teplicích, Dubská 390/4, PSČ 415 01, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 33 Cm 9/2016, o dovolání žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. září 2018, č. j. 5 Cmo 148/2018-119, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2020, č. j. 29 Cdo 3864/2019-190, se opravuje tak, že slova „16. srpna 2016“ se nahrazují slovy „31. října 2017“.

Odůvodnění:

Ve výroku rozsudku ze dne 27. května 2020, č. j. 29 Cdo 3864/2019-190, se Nejvyšší soud dopustil jiné zřejmé nesprávnosti, když jako datum rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 33 Cm 9/2016-53, uvedl 16. srpna 2016, byť šlo o rozsudek ze dne 31. října 2017.

Předseda senátu proto tuto zřejmou nesprávnost opravil postupem podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 7. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru