Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3794/2020Usnesení NS ze dne 14.01.2021

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.CDO.3794.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3794/2020-146

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobce České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45 24 47 82, proti žalovaným 1) D. S., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Ing. Daliborem Rakoušem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Wenzigova 1004/14, PSČ 120 00, a 2) D. S., narozenému XY, bytem XY, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 53 Cm 69/2017, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2019, č. j. 12 Cmo 217/2019-109, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání druhého žalovaného (D. S., narozeného XY) usnesením ze dne 1. listopadu 2019, č. j. 12 Cmo 217/2019-109, potvrdil usnesení ze dne 25. února 2019, č. j. 53 Cm 69/2017-101, jímž Městský soud v Praze zamítl námitku místní nepříslušnosti Městského soudu v Praze vznesenou druhým žalovaným.

Proti usnesení odvolacího soudu podal druhý žalovaný (blanketní) dovolání (č. l. 113).

Následně Městský soud v Praze:

1) Usnesením ze dne 3. února 2020, č. j. 53 Cm 69/2017-115, vyzval druhého žalovaného, aby odstranil vady dovolání, včetně nedostatku povinného zastoupení, a poučil ho o následcích nečinnosti.

2) Usnesením ze dne 3. února 2020, č. j. 53 Cm 69/2017-117, vyzval druhého žalovaného, aby zaplatil (v určené lhůtě) soudní poplatek za dovolání ve výši 4.000,- Kč; současně ho poučil o následcích nesplnění poplatkové povinnosti.

3) Usnesením ze dne 20. března 2020, č. j. 53 Cm 69/2017-129, zamítl návrh druhého žalovaného „na ustanovení zástupce k ochraně jeho zájmů a osvobození od soudních poplatků“.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. srpna 2020, č. j. 12 Cmo 167/2020-139, které nabylo právní moci dne 11. září 2020, posledně zmíněné usnesení potvrdil „ve správném znění“, že druhému žalovanému se zástupce pro dovolací řízení neustanovuje a osvobození od soudních poplatků za dovolání se mu nepřiznává.“

Konečně usnesením ze dne 29. září 2020, č. j. 53 Cm 69/2017-142, Městský soud v Praze znovu vyzval druhého žalovaného, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, jakož i vady dovolání (specifikované ve výroku usnesení), a opětovně ho poučil o následcích nečinnosti. Usnesení bylo druhému žalovanému doručeno 7. října 2020.

Vzhledem k tomu, že druhý žalovaný nedostatek povinného zastoupení neodstranil ve lhůtě určené soudem prvního stupně (ani následně), Nejvyšší soud řízení o jeho dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu)

Nad rámec shora uvedeného Nejvyšší soud dodává, že v poměrech dané věc byl dán i důvod pro zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 1. 2021

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru