Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3721/2013Usnesení NS ze dne 17.12.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3721.2013.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 131 odst. 1 obch. zák.

§ 200db odst. 6 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3721/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška v právní věci navrhovatelky Swiss Spa s. r. o., se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 290/16, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 25127144, zastoupené Mgr. Markem Dolečkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, o zápis změn do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 51964, o dovolání MUDr. P. T., zastoupeného JUDr. Jindřiškou Martinovou, advokátkou, se sídlem v Kolíně, Plynárenská 671, PSČ 280 02, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. června 2012, č. j. 14 Cmo 374/2011-250, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8. června 2011, č. j. F 77398/2011, F 82487/2011, F 82263/2011, C 51964 – 151, Městský soud v Praze zamítl návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, a to výmazu stávajícího jednatele navrhovatelky MUDr. P. T. a zápisu nového jednatele L. M. (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Vrchní soud v Praze k odvolání navrhovatelky v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že návrhu vyhověl a požadované změny provedl.

Proti usnesení odvolacího soudu podal MUDr. P. T. dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 240 odst. 1 a § 218 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jako subjektivně nepřípustné.

V intencích § 240 odst. 1 o. s. ř. je osobou oprávněnou k podání dovolání účastník řízení. Dovolatel účastníkem tohoto řízení není (srov. § 200c odst. 1 o. s. ř.). Legitimaci k podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu pak dovolateli nezakládá ani skutečnost, že byl na základě návrhu v projednávané věci vymazán z obchodního rejstříku coby osoba jednatele navrhovatelky.

Jen v zájmu předejití dalších sporů a bez vlivu na výsledek dovolacího řízení Nejvyšší soud uvádí, že zápis změny osoby jednatele společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku je toliko deklaratorní povahy, a sám o sobě tedy nemohl zasáhnout do práv dovolatele. Soudy obou stupňů tudíž nepochybily, když dovolatele za účastníka řízení nepřibraly. Nesouhlasil-li dovolatel se svým odvoláním z pozice jednatele, mohl (a měl) se domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, kterým byl z funkce jednatele odvolán podle ustanovení § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, případně mohl využít postupu dle § 200db odst. 6 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání MUDr. P. T. bylo odmítnuto, navrhovatelce však podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2012) se podává z části první, čl. II., bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2013

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru