Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3697/2015Usnesení NS ze dne 31.08.2017

HeslaZastavení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.3697.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3697/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce České republiky – Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 9, se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 945/48, PSČ 190 21, identifikační číslo osoby 72080043, proti žalovaným 1/ Czech Property Development, a. s., se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27402436, zastoupeného Mgr. Olgou Kaizar, advokátkou, se sídlem v Praze 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, 2/ E. H., zastoupenému Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00, a 3/ Mgr. Adamu Sigmundovi, advokátu, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, jako správci konkursní podstaty úpadce UNO - CENTER, s. r. o., identifikační číslo osoby 61855197, o určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 Cm 60/2005, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2012, č. j. 15 Cmo 28/2012-365, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 9. ledna 2012, č. j. 34 Cm 60/2005-326, Městský soud v Praze (dále jen „konkursní soud“) zastavil řízení o určení pravosti pohledávky ve výši 1 182 338 Kč pro zpětvzetí žaloby (bod I. výroku), určil, že žalobce má vůči úpadci UNO - CENTER s. r. o. pohledávku ve výši 19 171 720 Kč s právem uspokojení ve druhé třídě věřitelů (bod II. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod III. výroku).

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek konkursního soudu v bodech II. a III. výroku (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali dovolání tehdejší druhý a třetí žalovaní, a to konkursní věřitel č. 35 AB Silvretta s. r. o. (před změnou obchodní firmy ALPINE Bau CZ, s. r. o.) a konkursní věřitel č. 36 ALPINE Bau, GmbH.

V průběhu dovolacího řízení Obchodní soud ve Vídni prohlásil dne 19. června 2013 konkurs na majetek ALPINE Bau GmbH. Správcem podstaty byl ustanoven Dr. Stephan Riel, s nímž konkursní soud nadále v konkursním řízení vedeném na majetek úpadce UNO - CENTER, s. r. o. jednal jako s věřitelem č. 36. Následně konkursní soud usnesením ze dne 15. května 2017, č. j. 89 K 35/2003-36-86, které nabylo právní moci dne 3. června 2017, rozhodl, že do konkursního řízení namísto konkursního věřitele č. 36 Dr. Stephana Riela, správce konkursní podstaty úpadce ALPINE Bau GmbH, a to pro pohledávky 1) ve výši 141 750 000 Kč, 2) ve výši 486 734 868,30 Kč, 3) ve výši 50 479 452,06 Kč, 4) ve výši 10 000 000 Kč, vstoupil věřitel Czech Property Development, a. s. (první žalovaný). Konkursní věřitel č. 36 Dr. Stephan Riel sice zůstal věřitelem s podmíněnou pohledávkou ve výši 10 700 000 Kč, avšak i v tomto rozsahu posléze jeho účast v konkursním řízení zanikla, neboť vzal zpět přihlášku této pohledávky (viz usnesení konkursního soudu ze dne 12. června 2017, č. j. 89 K 35/2003-36-92, jež nabylo právní moci dne 11. července 2017).

V průběhu dovolacího řízení Czech Property Development, a. s. vstoupil do konkursního řízení také na místo konkursního věřitele č. 35 AB Silvretta s. r. o., o čemž rozhodl konkursní soud usnesením ze dne 15. května 2017, č. j. 89 K 35/2003-35-62, jež nabylo právní moci dne 3. června 2017.

V tomto dovolacím řízení, které je incidenčním sporem vyvolaným konkursem, proto Nejvyšší soud jako s dovolatelem jednal se společností Czech Property Development, a. s. (první žalovaný). K účastenství v incidenčním sporu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2003, sp. zn. 29 Odo 223/2003, uveřejněné pod číslem 82/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2010, sp. zn. 29 Cdo 2099/2009.

Podáním došlým soudu 7. srpna 2017 vzal dovolatel (Czech Property Development, a. s.) dovolání v plném rozsahu zpět a navrhl, aby Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele zastavil dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když první žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z ustanovení § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. k tomu též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Všechna shora označená rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti dostupná též na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru