Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3687/2012Usnesení NS ze dne 31.01.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3687.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3687/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně AGRONET Smolkov, s. r. o., se sídlem v Háji ve Slezsku – Smolkově, Vančurova 246, PSČ 747 92, identifikační číslo osoby 47 97 76 12, zastoupené JUDr. Kateřinou Martínkovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Sokolská 22/966, PSČ 702 00, proti žalované Ing. M. D. K., jako správkyni konkursní podstaty úpadce Majetkového družstva Děhylov v likvidaci, identifikační číslo osoby 47 67 37 61, zastoupené Mgr. Pavlou Běčákovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Sokolská třída 871/6, PSČ 702 00, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 Cm 2/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. března 2012, č. j. 9 Cmo 23/2011-258, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podala žalobkyně dovolání, které podáním doručeným soudu prvního stupně dne 7. listopadu 2012, vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn tím, že se účastníci tohoto práva výslovně vzdali.

Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon o konkursu a vyrovnání (§ 433 bod 1. a § 434), s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se však pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona (a tudíž i pro spory vedené na jejich základě) použijí dosavadní právní předpisy (tedy vedle zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007, i občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2007). Srov. k tomu též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2013

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru