Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3679/2013Usnesení NS ze dne 18.11.2013

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3679.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3679/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce JUDr. Z. Š., advokáta, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 780/18, PSČ 110 00, jako správce konkursní podstaty úpadce K+Z Handel - Montagebau, s. r. o. v likvidaci, identifikační číslo osoby 48953351, proti žalovanému JUDr. J. O., advokátu, se sídlem v Hradci Králové, Na Hrázce 241/4, PSČ 500 09, jako správci konkursní podstaty úpadce JUDr. V. K., o určení pravosti pohledávky, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 44 Cm 254/2005, o dovolání Ing. Z. N., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2012, č. j. 15 Cmo 33/2012-182, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 10. srpna 2006, č. j. 44 Cm 254/2005-67, rozhodl Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích o žalobě JUDr. Z. Š., správce konkursní podstaty úpadce K+Z Handel - Montagebau, s. r. o. v likvidaci, směřující proti žalovanému JUDr. J. O., jako správci konkursní podstaty úpadce JUDr. V. K. (dále jen „V. K.“), tak, že určil, že žalobce má za úpadcem V. K. pohledávku ve výši 16.272.875,- Kč.

Odvolání žalovaného proti tomuto rozsudku odmítl Vrchní soud v Praze (pro vady bránící jeho projednání) usnesením ze dne 1. března 2007, č. j. 8 Cmo 399/2006-83, které nabylo právní moci 21. března 2007.

Žalobu na obnovu řízení ve shora označené věci, kterou podal 27. května 2011 Ing. Z. N. (dále jen „Z. N.“), zamítl Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 2. září 2011, č. j. 44 Cm 254/2005-117, jako podanou osobou neoprávněnou (někým, kdo nebyl účastníkem původního řízení).

K odvolání Z. N. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. července 2012 potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal Z. N. dovolání (č. l. 192).

Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále též jen „o. s. ř.“).

Žádost dovolatele o ustanovení zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů zamítl Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 16. listopadu 2012, č. j. 44 Cm 254/2005-195, které k odvolání Z. N. potvrdil Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 4. března 2013, č. j. 15 Cmo 3/2013-222 (ve znění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. března 2013, č. j. 15 Cmo 3/2013-224).

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti) ani poté, co jej k tomu vyzval (v určené třicetidenní lhůtě) Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 10. září 2013, č. j. 44 Cm 254/2005-243, doručeným dovolateli v pondělí dne 23. září 2013 (srov. doručenku u č. l. 243).

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je ve smyslu § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. odůvodněn tím, že dovolatel z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení a tím, že u žalobce ani u žalovaného nebyly žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení zjištěny.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. k tomu též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a (ve vztahu k žalobě na obnovu řízení ve sporu vyvolaném konkursem podle zákona č. zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 2481/2010, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. listopadu 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru