Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3584/2019Usnesení NS ze dne 02.07.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.3584.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007

§ 243b odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3584/2019-679

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Hynka Zoubka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce SOUDEK s. r. o., se sídlem v Plzni, Severní Předměstí, Foglarova 1400/4a, PSČ 323 00, identifikační číslo osoby 252 22 589, zastoupeného JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem, se sídlem v Brně, Poštovská 455/8, PSČ 602 00, proti žalovanému JUDr. Martinu Litvanovi, LL. M., Ph.D., advokátu, se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 120 00, jako správci konkursní podstaty úpadce SKYWALKER, s. r. o., identifikační číslo osoby 257 80 590, zastoupenému Mgr. Ing. Vladimírem Mrázem, advokátem se sídlem v Praze 1, Konviktská 297/12, PSČ 110 00, za účasti vedlejších účastníků na straně žalovaného 1) FPL, spol. s r. o., se sídlem v Liberci 2, Na Poříčí 116/5, PSČ 460 01, identifikační číslo osoby 445 66 409, zastoupeného JUDr. Janem Vrbou, advokátem, se sídlem v Liberci 2, Na Poříčí 116/5, PSČ 460 01, 2) ČESKÁ PRODEJNÍ s. r. o., se sídlem v Liberci, Šlikova 133/28, PSČ 460 06, identifikační číslo osoby 250 57 456, 3) V. V., narozeného XY, bytem XY, 4) J. V., narozeného XY, bytem XY, o vyloučení věci z konkursní podstaty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 58 Cm 4/2013, o dovolání žalovaného a vedlejšího účastníka 1) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. června 2019, č. j. 16 Cmo 3/2019-629, o návrhu žalovaného a vedlejšího účastníka 1) na odklad právní moci, takto:

Návrh žalovaného na odklad právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. června 2019, č. j. 16 Cmo 3/2019-629, se zamítá; návrh vedlejšího účastníka 1) na odklad právní moci téhož rozsudku se odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 28. února 2019, č. j. 58 Cm 4/2013-584, Městský soud v Praze (dále jen „konkursní soud“) zamítl žalobu na vyloučení ve výroku specifikovaných nemovitostí z konkursní podstaty úpadce (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod II. výroku).

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze jako soud odvolací ve výroku označeným rozsudkem změnil rozsudek konkursního soudu tak, že žalobě vyhověl (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí změnil tak, že se žaloba zamítá, popř. jej zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Dovolatel současně navrhl, aby Nejvyšší soud odložil právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí, aniž by tento návrh blíže odůvodnil.

Proti rozsudku dovolacího soudu podal dovolání i vedlejší účastník 1), požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí změnil tak, že se žaloba zamítá. Vedlejší účastník 1) současně navrhl, aby Nejvyšší soud odložil právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí, aniž by tento návrh blíže odůvodnil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněný pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále jen „R 41/2011“.

Žalovaný v návrhu na odložení právní moci napadeného rozsudku netvrdí ničeho o tom, že by neodložením právní moci napadeného rozsudku byl závažně ohrožen ve svých právech. Návrh žalovaného na odložení právní moci napadeného rozsudku není důvodný ani s ohledem na aplikované znění občanského soudního řádu, které odklad právní moci napadeného rozhodnutí neumožňuje. Srov. R 41/2011, či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2017, sp. zn. 29 Cdo 66/2015.

Návrh vedlejšího účastníka 1) na odklad právní moc Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 1 o. s. ř., ve spojení s ustanovením § 218 písm. b/ a § 240 odst. 1 o. s. ř., jako podaný osobou, která k němu není oprávněna. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2003, sp. zn. 25 Cdo 162/2003, uveřejněné pod číslem 3/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2016, sen. zn. 29 ICdo 11/2014, uveřejněný pod číslem 25/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Není-li vedlejší účastník osobou oprávněnou k podání dovolání, nemůže být osobou oprávněnou ani k podání akcesorického návrhu na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí. Nadto i zde platí, že ustanovení § 243 o. s. ř. v rozhodném znění odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí neumožňuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 7. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru