Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3516/2012Usnesení NS ze dne 23.10.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3516.2012.1
Dotčené předpisy

§ 236 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3516/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce OLIVA - společenství domu č.p. 1021, 1022, 1023, 1024, ul. Hornická, 696 03 Dubňany, se sídlem v Dubňanech, Hornická 1021, PSČ 696 03, identifikační číslo osoby 26300087, zastoupeného Mgr. Marcelou Zlámalovou, advokátkou, se sídlem v Hodoníně, Vrchlického 2515/7, PSČ 695 01, proti žalovaným 1) J. R., a 2) Z. R., o zaplacení 31.344,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 243/2009, o dovolání prvního žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. listopadu 2011, č. j. 38 Co 397/2011-70, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání prvního žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 13. května 2011, č. j. 5 C 243/2009-54, a to pro vady, bránící pokračování v odvolacím řízení, podle § 43 odst. 2 a § 211 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Proti usnesení odvolacího soudu brojil první žalovaný podáním označeným jako „kasační stížnost“, jež Nejvyšší soud posoudil podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) jako dovolání a jež podle ustanovení § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné odmítl, aniž se zabýval otázkou povinného zastoupení dovolatele (§ 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu je upravena v ustanoveních § 237 až § 239 o. s. ř.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. není v dané věci dána již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno či změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé.

Podle ustanovení § 238, § 238a ani § 239 o. s. ř. pak dovolání není přípustné proto, že je nelze podřadit pod žádný z tam vymezených případů.

Proti usnesení, jímž odvolací soud odmítá odvolání (lhostejno, z jakých příčin), není dovolání přípustné podle žádného ustanovení občanského soudního řádu (srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 2697/2005, či ze dne 28. června 2006, sp. zn. 29 Odo 381/2005, jež jsou veřejnosti přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání prvního žalovaného bylo odmítnuto a žalobci náklady dovolacího řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z části první, čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2013

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru