Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3437/2013Usnesení NS ze dne 10.12.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3437.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3437/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce Jaroslava Panocha, bytem v Bechyni, Hvožďany 57, jako správce konkursní podstaty úpadce Výrobně obchodního družstva Dříteň v likvidaci, identifikační číslo osoby 109291, zastoupeného JUDr. Josefem Šnejdou, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Nerudova 21, PSČ 370 04, proti žalovaným 1/ V. B., 2/ V. P., 3/ V. P., 4/ F. Ř. a 5/ F. Š., všem zastoupeným Mgr. Danou Růžičkovou, advokátkou, se sídlem v Táboře, Smetanova 662, PSČ 390 02, o náhradu škody ve výši 12,500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 743/2003, o dovolání M. M. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. června 2012, č. j. 14 Cmo 527/2010-939, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl odvolání členky Výrobně obchodního družstva Dříteň v likvidaci (dále jen „družstvo“) M. M. podané proti rozsudku ze dne 5. srpna 2010, č. j. 13 Cm 743/2003-893, kterým Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu o náhradu škody ve výši 8,975.019,- Kč s příslušenstvím a zastavil řízení ohledně částky 3,524.981,- Kč s příslušenstvím (první výrok), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhá výrok), neboť jmenovaná k podání odvolání nebyla oprávněna.

Dovolání M. M. proti rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud jako nepřípustné podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Učinil tak proto, že dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání (lhostejno, z jakých příčin), není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 29 Odo 381/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12, ročník 2006, pod číslem 174).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání jmenované bylo odmítnuto a účastníkům řízení podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Závěrem Nejvyšší soud uvádí, že v souladu s obsahem dovolání byla za dovolatelku považována „žalobkyně“ M. M.; výsledek dovolacího řízení by však nebyl jiný, ani kdyby za dovolatele bylo považováno Výrobně obchodní družstvo Dříteň v likvidaci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 10. prosince 2013

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru