Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3392/2009Usnesení NS ze dne 16.12.2009

EcliECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.3392.2009.1

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3392/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce P. M., proti žalovanému JUDr. F. M., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadce Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo, identifikační číslo 63494167, zastoupenému Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě - Slezské Ostravě, Občanská 18, PSČ 710 00, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 4 Cm 35/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. března 2009, č. j. 9 Cmo 226/2008-101, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozsudkem změnil první výrok rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2008, č. j. 4 Cm 35/2004-44, tak, že určil pravost pohledávky žalobce ve výši 160.470,81 Kč.

Žalovaný (zastoupen advokátkou) podal proti rozsudku odvolacího soudu dne 7. července 2009 tzv. blanketní dovolání (č. l. 105-106), v němž

v rozporu s ustanovením § 241a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) neuvedl, v jakém rozsahu ani z jakých důvodů jej napadá. Toto dovolání následně doplnil podáním sepsaným (až) dne 13. července 2009 (č. l. 112).

Nejvyšší soud již v usnesení uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, že tzv. blanketní dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty (jak ji vymezuje § 240 o. s. ř.). Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení

§ 241b odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítne, přičemž nemůže přihlížet ani k pozdějšímu doplnění dovolání.

Od tohoto závěru nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci.

Jak se podává z obsahu spisu, rozsudek odvolacího soudu obsahující řádné poučení

o dovolání, o lhůtě k jeho podání i soudu, u něhož se podává, byl zástupkyni dovolatele s procesní plnou mocí doručen 4. května 2009 (srov. doručenku č. l. 104 p. v.). Lhůta k odstranění vad dovolání doplněním rozsahu, v němž je předmětné rozhodnutí napadáno, a některého z dovolacích důvodů tak marně uplynula dne 7. července 2009 (§ 57 odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání ve shodě s podaným výkladem podle § 241b odst. 3

a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu (do 31. prosince 2007) plyne z § 432

odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru