Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3301/2016Usnesení NS ze dne 24.10.2017

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.3301.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3301/2016-269

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně PPF banky a. s., se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, identifikační číslo osoby 47 11 61 29, zastoupené Mgr. Ing. Josefem Davidem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, proti žalované E. D., zastoupené Mgr. Františkem Povolným, advokátem, se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 275/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. února 2016, č. j. 5 Cmo 425/2015-175, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala žalovaná dovolání, které následně podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 9. října 2017 vzala v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalovaná z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, avšak žalobkyně se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdala (viz sdělení ze dne 17. října 2017).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. října 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru