Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3236/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.3236.2017.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3236/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně unimatic europe s. r. o., se sídlem v Praze 8, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, identifikační číslo osoby 28 50 14 11, proti žalovanému V. P., o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 Cm 147/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. února 2017, č. j. 2 Cmo 85/2016-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 13. ledna 2016, č. j. 56 Cm 147/2015-27, jímž Městský soud v Praze odmítl (jako neodůvodněné) námitky žalovaného proti směnečnému platebnímu rozkazu ze dne 16. října 2015, č. j. 56 Cm 147/2015-16, kterým uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 48.000,- Kč s 6% úrokem od 22. června 2012 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,- Kč.

Žalovaný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Usnesením ze dne 2. srpna 2017, č. j. 29 Cdo 3236/2017-85, doručeným dovolateli dne 11. srpna 2017, Nejvyšší soud dovolatele vyzval, aby ve lhůtě deseti dní zaplatil soudní poplatek za dovolání a poučil ho o tom, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Jelikož dovolatel nezaplatil soudní poplatek za dovolání ve lhůtě určené výzvou Nejvyššího soudu, ani později, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2012, sen. zn. 29 NSČR 6/2012, uveřejněné pod číslem 57/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2017, sp. zn. 29 Cdo 1773/2017).

Nad rámec shora uvedeného Nejvyšší soud doplňuje, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento opravný prostředek objektivně přípustný [srov. § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2013, sp. zn. 29 Cdo 3578/2013, ve spojení s usnesením Ústavního soudu ze dne 26. března 2014, sp. zn. I. ÚS 1158/14, jakož i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. 29 Cdo 3619/2013, ze dne 29. března 2017, sp. zn. 29 Cdo 381/2017, a ze dne 29. června 2017, sp. zn. 29 Cdo 4819/2016].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru