Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3223/2019Usnesení NS ze dne 30.09.2019

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.3223.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 4 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3223/2019-151

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 11407, identifikační číslo osoby 45317054, proti žalovaným 1) M. S., narozené XY a 2) J. S., narozenému XY, oběma bytem XY, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 48/2016, o dovolání žalovaných proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. dubna 2017, č. j. 2 Cmo 252/2016-44, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání žalovaných potvrdil usnesení ze dne 19. července 2016, č. j. 50 Cm 48/2016-27, kterým Městský soud v Praze zamítl námitku místní nepříslušnosti vznesenou žalovanými.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dovolání.

Jelikož podané dovolání nebylo v rozporu s požadavkem kladeným ustanovením § 241 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), sepsáno (podepsáno) advokátem (přičemž dovolatelé ani nedoložili, že by sami měli odpovídající právnické vzdělání), soud prvního stupně oba dovolatele usnesením ze dne 6. května 2019, č. j. 50 Cm 48/2016-129, vyzval, aby uvedený nedostatek odstranili ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení usnesení a současně je poučil o následcích nečinnosti.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili ve lhůtě určené ve výzvě soudu prvního stupně ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejich dovoláních zastavil.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2019

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru