Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3196/2012Usnesení NS ze dne 18.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3196.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3196/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška v právní věci navrhovatele Ing. Z. B., zastoupeného JUDr. Milošem Vondráčkem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 123/36, PSČ 370 01, za účasti Jihočeská drůbež, a. s. v likvidaci, se sídlem v Táboře, Vožická 2047, PSČ 390 02, identifikační číslo osoby 60647850, zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 4, PSČ 110 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 882/2007, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. prosince 2011, č. j. 14 Cmo 531/2010-113, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Navrhovatel je povinen zaplatit společnosti na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.900,50 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám jejího zástupce.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal navrhovatel dovolání, které posléze, podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 11. dubna 2013, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, neboť dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno, společnosti tak vzniklo právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Ty sestávají z odměny advokáta za řízení v jednom stupni (dovolací řízení) určené podle ustanovení § 7 písm. g/, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění účinném do 29. února 2012 ve výši 3.750,- Kč a z paušální částky náhrady hotových výdajů ve výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. Náhrada nákladů za dovolací řízení tak, s připočtením náhrady za 21% daň z přidané hodnoty ve výši 850,50 Kč celkem činí 4.900,50 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 18. dubna 2013

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru