Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3156/2007Usnesení NS ze dne 28.08.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:29.CDO.3156.2007.1

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3156/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně G. M. M., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému R. F., zastoupenému advokátem, PSČ 544 00, o zaplacení částky 28.548,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 6 C 144/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. září 2006, č.j. 26 Co 233/2006-62, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 3.706,85 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalobkyně potvrdil rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 15. března 2006, č.j. 6 C 144/2005-36, v části výroku, jímž soud prvního stupně zamítl žalobu o zaplacení částky 38.944,- Kč (výrok I.), v části výroku, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení 23.248,- Kč s 0,1% úrokem z prodlení za každý den prodlení od 28. března 2005 do zaplacení, rozsudek změnil a žalobě vyhověl (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok III.).

Proti měnícímu výroku rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), maje za to, že na dovolání nedopadá omezení dané ustanovením § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., neboť jde o občanskoprávní věc. Dovolatel zpochybňuje správnost rozhodnutí odvolacího soudu a navrhuje, aby je Nejvyšší soud zrušil.

Žalobkyně považuje dovolání za nepřípustné s ohledem na ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti rozsudku upravuje ustanovení § 237 o. s. ř.

Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. dovolání podle odstavce l není přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Dovolání žalovaného proti výroku, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně a žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni částku 23.248,- Kč s příslušenstvím, není ve smyslu ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné, neboť z procesního hlediska jde o obchodní věc (k tomu srov. např. důvody rozhodnutí uveřejněných pod čísly 1/2000 a 16/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud, který na rozdíl od dovolatele nemá žádné pochybnosti o tom, že vztah ze smlouvy o (revolvingovém) úvěru je ve smyslu označeného ustanovení věcí obchodní (tzv. absolutním obchodem), tudíž dovolání, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalovanému vznikla povinnost hradit žalobkyni její náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé žalobkyni sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 2.815,- Kč podle ustanovení § 3 odst. 1 bodu 4, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., z paušální náhrady 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., a z náhrady za 19% daň z přidané hodnoty (ve výši 591,85 Kč), a celkem činí 3.706,85 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 28. srpna 2007

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru