Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3107/2017Usnesení NS ze dne 31.07.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.3107.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3107/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce M. V., zastoupeného Mgr. Janem Houserem, advokátem, se sídlem v Praze 6, Na Baště sv. Jiří 258/7, PSČ 160 00, proti žalovanému E. Z., o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Cm 241/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 2017, č. j. 12 Cmo 342/2016-99, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. listopadu 2014, č. j. 49 Cm 241/2013-23, ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 14. srpna 2013, č. j. 49 Cm 241/2013-8, kterým uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci směnečný peníz ve výši 210.000 Kč s 6% úrokem od 26. února 2012 do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 700 Kč a na náhradě nákladů řízení částku 29.420 Kč, (výrok I.) a rozhodl o nákladech námitkového řízení (výrok II.). Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolání.

Usnesením ze dne 5. října 2016, č. j. 49 Cm 241/2013-92, soud prvního stupně – odkazuje na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – řízení o odvolání žalovaného zastavil. V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 11. května 2017, č. j. 49 Cm 241/2013-105 (doručeným dovolateli dne 22. května 2017), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení a současně jej poučil o následcích nečinnosti.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě soudu prvního stupně ani později.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání žalovaného zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být podle ustanovení § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. odůvodněn.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2017

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru