Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3023/2016Usnesení NS ze dne 17.01.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.3023.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3023/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce Družstva GYRYLSTAV v likvidaci, se sídlem v Praze 4, Kloboučnická 13/1425, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 27183131, zastoupeného JUDr. Lucií Horčičkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 6, Jednořadá 1051/53, PSČ 160 00, proti žalovaným 1) S. G., zastoupenému JUDr. Nadjou Clare Hrušovskou, advokátkou, se sídlem v Plzni, Pod Jezerem 415/2, PSČ 323 00, a 2) V. K., zastoupenému JUDr. Milanem Kittelem, advokátem, se sídlem v Plzni, 28. října 861/29, PSČ 301 00, o zaplacení 3.818.612 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 44 Cm 118/2008, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. března 2016, č. j. 7 Cmo 167/2014-263, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal první žalovaný dovolání, které posléze podáním ze dne 12. prosince 2016, doručeným Nejvyššímu soudu 11. ledna 2017, vzal v plném rozsahu zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. ledna 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru