Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 2941/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.2941.2017.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 2941/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45 31 70 54, proti žalovaným 1) DVO, spol. s r. o., se sídlem v Praze 5, Šejbalové 849/1, PSČ 152 00, identifikační číslo osoby 25 25 25 93 a 2) doc. I. F., CSc., o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 24 Cm 274/2014, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. února 2017, č. j. 2 Cmo 290/2016-152, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení ze dne 15. července 2016, č. j. 24 Cm 274/2014-132, jímž Městský soud rozhodl o znalečném (znalce Ing. Pavla Kokiše), tak, že tomuto znalci přiznal na znalečném částku 17.710,- Kč.

Druhý žalovaný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Usnesením ze dne 2. srpna 2017, č. j. 29 Cdo 2941/2017-163, doručeným dovolateli dne 14. srpna 2017, Nejvyšší soud dovolatele vyzval, aby ve lhůtě deseti dní zaplatil soudní poplatek za dovolání a poučil ho o tom, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Jelikož dovolatel nezaplatil soudní poplatek za dovolání ve lhůtě určené výzvou Nejvyššího soudu, ani později, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2012, sen. zn. 29 NSČR 6/2012, uveřejněné pod číslem 57/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nad rámec shora uvedeného Nejvyšší soud doplňuje, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento opravný prostředek objektivně přípustný [srov. § 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)].

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru