Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 2719/2013Usnesení NS ze dne 30.09.2013

HeslaDovolání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.2719.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3876/13 ze dne 03.06.2014 (zrušeno)
soudce zpravodaj JUDr. Milada Tomková


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 2719/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce T. P., zastoupeného Mgr. Evou Tykalovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 699/28, PSČ 110 00, proti žalovanému Ing. A. V., zastoupenému JUDr. Petrem Vališem, advokátem, se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 1391/4, PSČ 170 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. 43 Cm 45/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. května 2013, č. j. 4 Cmo 133/2013-77, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 28. února 2013, č. j. 43 Cm 45/2012-68, kterým Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci (odkazuje na ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu /dále jen „o. s. ř.“/) zamítl návrh žalovaného na prominutí zmeškání lhůty k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu ze dne 15. října 2012, č. j. 43 Cm 45/2012-38.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Tomuto požadavku přitom dovolatel nedostál.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2013

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru