Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 2677/2000Usnesení NS ze dne 30.05.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.CDO.2677.2000.1

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 2677/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci úpadce A. K., o návrhu úpadce na zproštění funkce správce konkursní podstaty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 94 K 4/95, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. února 2000, č. j. 1 Ko 14/2000 – 729, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Úpadce podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 14. ledna 2002, došlým Nejvyššímu soudu 30. dubna 2002, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 4, věty druhé, o. s. ř., ve znění účinném do 31. prosince 2000, zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2002

JUDr. Fratntišek Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru